Aktualności

04.05.2016

Firma Fagum-Stomil Sp z.o.o. ogłasza postępowanie ofertowe dotyczące opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” –

etap I w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020


Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań


 

 

10.04.2015

Zapraszamy do zapoznania się z działem "Nowości"


 

 

 

.